De mest populære idrettene for barn i Norge

Det er ingen tvil om at barn i Norge er glad i å være aktive gjennom sport og lagidrett, men hvilke sporter er egentlig de mest populære blant våre barn og unge? I denne artikkelen går vi igjennom de mest populære idrettene, basert på forskning og data, samt diskuterer noen av grunnene til dette.
De fleste barn og unge deltar i en eller annen form av organisert idrett i løpet av grunnskolen, faktisk så mange som 75 % av alle barn og unge har vært med i et idrettslag. Det er klart at fysisk aktivitet og sport er viktig for en sunn oppvekst, og dette vises også i forskningen. Det er fortsatt store forskjeller på gutter og jenter når det kommer til hvilke idretter de velger. Idrettsnorge har en jobb å gjøre når det kommer til å gjøre enkelte idretter tilgjengelige for begge kjønn.

Fotball

Fotballen er en av lagidrettene som står desidert sterkest i Norge. Mange begynner å spille fotball i en ung alder og blir med i et lokalt idrettslag så tidlig som første klasse i grunnskolen. For mange er fotballen en viktig arena for trening og tid med venner gjennom hele barneskolen, og faktisk så mange som 84 % av barn i alderen 6-10 år har spilt fotball i løpet av et år. Andelen går ned med alderen, og man ser et kraftigere fall i andelen barn og unge aktive i fotball i 15-16 års alderen.

Det finnes mange grunner til at fotballen står sterkt i Norge, ikke bare er det en idrett det er lett å komme i gang med, men den har også en viktig plass i populærkulturen.

Egentrening i treningsstudio

Selv om det er lagidretten som står sterkest blant norske barn og unge, har andelen som trener på treningsstudio økt betraktelig de siste ti årene. Man ser spesielt at denne andelen øker med alderen, og at mange går fra organiserte lagidretter som for eksempel fotball til egentrening, og da spesielt styrketrening i alderen 15-18 år.

Økningen kan skyldes at styrketrening har fått et mer positivt fokus i media, samt at treningsstudioene har fått muligheten til å rekruttere yngre medlemmer. Man trenger ikke å gå mange år tilbake før styrketrening ble fremstilt med negativt fortegn i media, og parallellene til tunge kroppsbyggermiljøer og steroidbruk var vanlig. I dag er styrketrening på vei til å bli en idrett for alle. Dette skyldes ikke bare en generell holdningsendring i samfunnet, men også forskning som viser at styrketrening er bra for alle, inkludert barn!

Jogging og turgåing er stadig mer populært

Barn og unge jogger, løper og går tur langt mer enn tidligere. Spesielt turgåingen har opplevd en solid vekst. Økningen i turgåing kan skyldes så mangt, men vi har sett at bilder fra opplevelser i naturen har blitt stadig mer populært innhold på sosiale medier i løpet av årene. Det er mulig at det å ta fine bilder og dele naturopplevelser gjennom sosiale medier har gitt unge en ekstra motivasjon til å dra på fjelltur.

Jogging og løping kan utføres som lagidrett, men det er i hovedsak noe som utføres individuelt. Vi tror at teknologien kan ha hjulpet populariteten til denne type idrett de siste årene. Nå finnes det mange ulike treningsapper man kan benytte seg av til å loggføre joggeturer. Dette kan være spesielt motiverende da man enkelt kan se fremgang, og dette fører kanskje til at jogging har blitt mer interessant enn før.

Svømming og sykling

Svømming har lenge vært en idrett barn og unge har vært glade i. Tidligere har svømmehaller vært en mangelvare i mange fylker, men dette har heldigvis blitt langt bedre. I dag har de fleste kommuner tilgang på svømmehaller eller badeanlegg som er åpent for publikum. Dette har gjort svømming som fysisk aktivitet og idrett langt mer tilgjengelig for barn og unge.

Sykling vil alltid være populært blant barn og unge, men ikke nødvendigvis i form av organisert idrett. Sykkelen har fått en stadig viktigere rolle som transportmiddel for både barn og voksne. Investeringen i sykkelinfrastruktur rundt om i landet har gjort terskelen langt lavere for å sykle til skole og venner, og ikke minst har det blitt tryggere å sykle da det finnes flere sykkelveier enn før. Vi regner med at sykling vil bli stadig mer populært etterhvert som samfunnet vil unngå unødig bilkjøring i takt med det grønne skiftet. I større byer vil vi nok også se at stadig flere barn og unge benytter seg elektriske sykler som transportmiddel i hverdagen.