Derfor er fair play så viktig innen sport

Fair play utgjør verdigrunnlaget i sporten, og sørger for at utøvere blir møtt med respekt. I tillegg til fysisk aktivitet og samhold, er nettopp verdiene en av hovedgrunnene til at barn bør begynne med lagidrett tidlig.

Hva er fair play?

Fair play er et begrep som brukes innen sport. Direkte oversatt betyr det rettferdig spill, men i idretten handler det også om sportslig opptreden. I en konkurransesituasjon skal alle deltakerne ha samme mulighet til å oppnå seier. Det dreier seg også om hvordan man oppfører seg mot hverandre. Ærlighet, åpenhet og gode manerer er et ideal, også overfor andre som ikke viser fair play. Man skal respektere hverandre innad i laget, konkurrentene sine og forskjellige funksjonærer. Det handler rett og slett om god sportsånd. Under OL i Nagano, vant skikongen Bjørn Dæhlie 10-kilometerløpet. Seiersseremonien ble forsinket, fordi Dæhlie ville vente på Kenyas første deltager i et vinter-OL noensinne. Philip Boit kom på 92. plass, og fikk en klem på målstreken av Dæhlie, som kom i mål 20 minutter før ham. Dette er et flott eksempel på god sportsånd.

Fair play i fotballen

Her til lands tenker vi kanskje først og fremst på fotball når vi hører Fair play-begrepet. Fair play er nemlig samlebegrepet for verdiarbeidet til Norges Fotballforbund. Ifølge fotballforbundets nettsider, skal fair play synliggjøre hvordan fotballen har en oppdragende rolle ovenfor barn og ungdom. Derfor er fokuset på respekt for andre mennesker og det å forsterke og danne vennskap svært viktig. Med et slikt etikkfokus er fotballen en viktig aktør for holdningsarbeid blant unge, ved siden av skolen og hjemmet. Norges Fotballforbund er klare på at fair play handler om både det som skjer på fotballbanen og utenfor. De har også utarbeidet en plakat med retningslinjer for dem som organiserer barnefotballen. Her er noen av hovedpunktene å huske at spillerne er barn, at fotball skal være gøy, og at man alltid skal ha i bakhodet at man er et forbilde. Det skal være et fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kamp, og spillerne skal gjøre fair play-hilsen etter kampen, altså å takke hverandre.

Hvorfor er fair play så viktig?

Fair play sørger for at alle spillere blir møtt med respekt, uansett hvor de kommer fra, hvem de er, og om de spiller bra eller mindre bra. Alle lagidretter som barn driver med på fritiden har en oppdragende rolle, og det å lære gode verdier som respekt for alle fra tidlig alder, er svært viktig. Det er også viktig at alle trenere har et generelt regelverk å forholde seg til, som skal være universalt, uansett hvilken sport man driver med. Dette sørger for at alle barn skal ha muligheten til å få et godt møte med idretten, og føle seg ivaretatt om noe ubehagelig skulle skje, for eksempel mobbing eller andre konflikter.