Kjønnsfordeling i barneidretten i Norge

Relationship Connection: Should boys, girls compete against each other in  contact sports? – St George News

Selv om Norge er et progressivt land som har gjort mye for å inkludere begge kjønn i barneidretten, er det ingen tvil om at vi fortsatt har en lang vei å gå. Forskningen viser at det er en langt større andel gutter som er aktiv i fotball enn jenter, og peker på at det er uheldig at vi begynner med kjønnsindeling i barneidretten så tidlig.

Ingen grunn til å dele inn barneidretten etter kjønn

Når barn er i barneskolealder er det ikke store fysiske forskjeller på gutter og jenter, og man kan derfor ikke lene seg på de tradisjonelle grunnene for å dele inn lag etter kjønn. Idrett i denne alderen bør handle om å ha det gøy sammen med venner, samtidig som man utvikler en interesse for sport og idrett, og mindre om konkurranse. Ved å dele inn etter kjønn så tidlig lager vi klare linjer for at kjønn alltid er viktig, og dette er noe som vil følge dem gjennom hele oppveksten.

Sats på begge kjønn!

Vi ser at kvinnefotballen er underrepresentert når det kommer til mediedekning og sponsoravtaler. Heldigvis har vi hatt sterke forkjempere for å fjerne disse forskjellene gjennom utrolig dyktige spillere, som for eksempel Ada Hegerberg. Det å endre fotballen vil selvfølgelig ikke kunne gjøres over natten, men etter vår mening kan Norge gå foran som et godt eksempel. Hvorfor ikke starte med blandede lag i for barn i barneskolealder? Dette vil gjøre sporten mer inkluderende og tilgjengelig, og kan på sikt også øke populariteten for sporten.

Forskning viser at det har vært nedgang i den totale medlemsandelen blant begge kjønn i organisert lagidrett for barn sammenlignet med midten av 2000-tallet. Frafallet er større for jenter enn for gutter, og tiltar etterhvert som barna blir litt eldre. Om dette skyldes utviklingen av andre interesser, eller at det er på denne tiden at man begynner å sette større krav til barna som deltar i idretten, er vanskelig å si. Vi vet at fysisk aktivitet og idrett er utrolig viktig for å sikre en sunn oppvekst, og det er viktig at trenden snus. Hva kan vi som foreldre gjøre for å inkludere flere barn i den organiserte breddeidretten? En av de første, og enkleste hindrene er å fjerne kjønnsdelingen for idretten i barneskolealder slik at terskelen for å delta blir langt lavere. Idrett handler om å ha det gøy samtidig som man trener kroppen og kommer i god form. Alt handler ikke om konkurranse og turneringer. Det er viktig at vi som foresatte tar opp denne kampen og gjør vårt for å påvirke beslutningstakere til å støtte denne endringen i barnas idrettskretser. Endringen vil aldri skje dersom vi holder oss passive! Stå på!